fbpx
Македонија

Денис Прешова: Не постојат правни пречки за вакво кумулирање на функции