fbpx
Македонија

Владата ги прифати договорите за патување со лични карти низ Западен Балкан и за признавање на високообразовни и професионални квалификации