fbpx
Македонија

По разрешувањето на судијата Лазар Нанев, оставки од Советот за ИКТ поднеле членовите на Судскиот совет Лорета Горгиева и Миљазим Мустафа