fbpx
Македонија

Донесени законите за зaдолжување на државата кај ММФ и Светската банка