fbpx
Македонија

За да не се напуштаат училиштата, се менуваат протоколите за постапување кога има дојави за бомби