fbpx
Македонија

Централен регистар му доставил на Министерството за правда список со 17 000 здруженија и фондации