fbpx
Македонија

Средби на НБ со ММФ: Одобрувањето на ПЛЛ е инструмент што им се доделува на земји кои имаат здрави макроекономски политики