fbpx
Македонија

С Македонија деновиве аплицира повеќе вакцини по глава на жител од сите соседи