fbpx
Македонија

Предлог-измените во Законот за работни односи спротивни на Европската социјална повелба