fbpx
Дебата

Oгромното здание во Лагадин меѓу интересот на инвеститорот и граѓаните и правната неефикасност