fbpx
Македонија

МНР: Унилатералната изјава е кус осврт за кодификацијата на литературниот македонски јазик и неговата заснованост на специфичниот развој на дијалектите