fbpx
Македонија

Историската комисија добива Секретаријат, а интерресорска група ќе го следи спроведувањето на обврските од Протоколот