fbpx
Дебата

Институции со 1 вработен кого го раководат 11 лица – 1 директор и 10 членови на управен и надзорен