fbpx
Сторија

360° Дувњак: Тврдеа – ние не сме А1, ние плаќаме даноци. Излезе дека не плаќале даноци…