fbpx
Македонија

Втора група од 50-тина војници и офицери заминаа за Дебар и Центар Жупа