fbpx
Македонија

Владата ја донесе Националната стратегија за интегрирано гранично управување