fbpx
Македонија

Владата го утврди и усвои текстот на Националната развојна стратегија 2024-2044 година