fbpx
Македонија

Владата го утврди бројот на стипендисти и висината на стипендиите за средношколците