fbpx
Македонија

Валандовско поле ќе се наводнува со новиот хидросистем „Јужновардарска долина“