fbpx
Македонија

Уставен пресече: Претседател на Судски совет може да биде кој било од членовите, а не само избраните од Собранието