fbpx
Македонија

ЦУК: Единиците за локалната самоуправа ги вршат процената и утврдувањето на висината на штетата предизвикана од природни непогоди и други несреќи