fbpx
Македонија

Техничка грешка е дека збирот на аглите во еден триаголник е 190 степени – МОН чека одговор од авторите на учебникот по математика за шесто одделение