fbpx
Македонија

Според новиот учебник по историја за петто одделение, Македонија на исток се граничи со Албанија, а на запад со Бугарија