fbpx
Локални избори 2021 Македонија

Скопскиот Кривичен суд изработил 3 500 потврди од казнената евиденција за кандидатите на изборите