fbpx
Македонија

Пристапот до лекари специјалисти во јавното здравство останува проблематичен