fbpx
Македонија

Неоправдано е зголемувањето на цените на осигурувањето од задолжителна автомобилска одговорност, тврди Агенцијата за супервизија на осигурувањето