fbpx
Македонија

Министерството за култура предлага основање Инспекторат за употребата на македонскиот стандарден јазик