Ништо од денешниот избор на шефови на вишите обвинителства во Скопје и Гостивар, Советот немал време да ги прочита оценките

Претходно, членовите на Советот беа затворени во друга канцеларија, па во салата за седници се појавија со … Продолжи со читање Ништо од денешниот избор на шефови на вишите обвинителства во Скопје и Гостивар, Советот немал време да ги прочита оценките