ЗНМ поднесе претставка до Судскиот совет за судијката Спировска-Панева за неправедно исклучување на јавноста од рочиште

ЗНМ барањето го поднело откако на 13 октомври се одржало рочиште за постапка поведена по поднесена тужба … Продолжи со читање ЗНМ поднесе претставка до Судскиот совет за судијката Спировска-Панева за неправедно исклучување на јавноста од рочиште