Сторија

(ВИДЕО) Какво е влијанието на малите хидроцентрали врз животната средина – дали еко-цената што се плаќа е превисока