Катиљ-ферман од Авганистан до ДИК: Нашето искуство со „Дермалог“ не е позитивно

Во деновите кога се очекува Државната комисија за жалби по јавни набавки да одлучи во врска со … Продолжи со читање Катиљ-ферман од Авганистан до ДИК: Нашето искуство со „Дермалог“ не е позитивно