Државниот инспекторат за труд за вработувањата во М-НАВ: Кога станува збор за вработен, нерелевантно е кој чиј роднина е

„Доколку постои повреда на право од работен однос или незаконита постапка на вработување, во тој случај за … Продолжи со читање Државниот инспекторат за труд за вработувањата во М-НАВ: Кога станува збор за вработен, нерелевантно е кој чиј роднина е