Бугарија да ги гарантира правата на македонското малцинство и да ги спроведе пресудите на ЕСЧП – препорака од ОН

Во извештајот на Комитетот за елиминација на расна дискриминација при Обединетите нации се наведува дека го зема … Продолжи со читање Бугарија да ги гарантира правата на македонското малцинство и да ги спроведе пресудите на ЕСЧП – препорака од ОН