Извештај од Брисел: ЕУ и НАТО очекуваат усвојување на уставните измени

Автор: Александар Димитриевски | пред 6 месеци | In depth

Пораките од Брисел се со очекување процесот да продолжи во Собранието со усвојување на уставните измени. Ни ЕУ ни НАТО сакаат да влегуваат во оценка на валидноста на референдумот.

Извештај на Александар Димитриевски.