Иницијатива - матичниот број да се смени со нов идентификациски број за граѓаните

Автор: Петар Клинчарски | на 1.2018 | In depth

Дали единствениот матичен број на граѓанинот и начинот на кој се генерира е застарен систем кој е подложен на злоупотреби и не може да одговори на модерните потреби на општеството?

Граѓански активисти иницираат замена на матичниот со нов идентификациски број, што не им е туѓо и на дел од државните институции.

Аргументите за и против од видеото.