Настава во невозможни услови, а мал буџет за изградба на нови или санација на постоечки училишта

Автор: Хекуран Акифи | на 12.2017 | Дебати

Во буџетот за в година се предвидени само 3,5 милиони евра за изградба на нови или санација на постоечки училишни згради. А, списокот за итни интервенции е долг.

Притоа нема голема разлика дали станува збор за рурални или урбани средини.

Хекуран Акифи ја има приказната за условите во кои учат децата од Бајловце, село од разбиен тип во општина Старо Нагоричане и во кумановското училиште „Бајрам Шабани“.

Уверете се сами дали во вакви околности е возможна нормална настава.