Притисоците врз граѓанското општество - од Русија, преку Источна Европа, до Балканот и Македонија

Автор: Никола Здравковиќ | на 6.2017 | Дебати

Започнато во Русија, прелеано во источна Европа, вкотвено во балканските земји. Вака европските познавачи на невладиниот сектор го согледуваат патот на непријателството кое невладините организации во големи дози го добиваат од некои европски лидери.

Повеќе од прилогот.