Што стои позади трендот на намалување на големината на рибите дозволени за улов во последните години

Автор: Петар Клинчарски | на 5.2017 | In depth

Истражувањето на „360 Степени“ открива тренд на намалување на големината на рибите дозволени за улов во последните години. Оваа тенденција се совпаѓа со периодот кога езерата на управување ги добија концесионери.

А, кога рибите се ловат пред да почнат да се мрестат, тоа го загрозува опстанокот на тој вид риба.

Каде завршува грижата на државата, а каде започнува интересот на концесионерите? Каде во приказната се рекреативните роболовци?